Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego

OTWARCIE MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

W niedzielę, 13 września 2015 r. o godz. 14:00 miało miejsce wielkie otwarcie siedziby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Na ten dzień Muzeum przygotowało dla uczestników imprezy sporo atrakcji. Otwarte zostały m.in. wystawy stałe i czasowe. W ramach stałej ekspozycji: „Historia Miasta Żary” i "Historia Żarskiej Porcelany”, zwiedzający mogli podziwiać piękną kolekcję żarskich wyrobów porcelanowych oraz eksponaty i tablice ukazujące historię miasta. Przed budynkiem odbył się finisaż, trwającej od początku września, wystawy „Ostatni Obrońcy Kresów Wschodnich. Polskie Podziemie Zbrojne na Kresach po 1944 roku”. Ekspozycję uzupełniły wystawy czasowe: „Skarb z Bieszkowa” wraz z wystąpieniem Julii Orlickiej-Jasnoch Kierownika Działu Oświatowego Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze-Świdnicy oraz „Pieniądz zastępczy na Pograniczu Śląska i Łużyc” i prezentacja multimedialna zbiorów filokartystycznych „Żary na starej pocztówce”.

Główną atrakcją imprezy był Jarmark Średniowieczny, w ramach którego odbyła się rekonstrukcja wioski średniowiecznej, pokaz obrzędów i zwyczajów słowiańskich, warsztaty rzemiosła (garncarstwo), przejażdżka konna i łucznictwo. Wystawiona została zagroda ze zwierzętami gospodarskimi, zaś dla smakoszy zorganizowana była degustacja potraw słowiańskich, w tym pieczone prosie i jagnię. Impreza trwała do godz. 18:30.

Współorganizatorzy i sponsorzy :

Robert Dowhan senator RP

Franciszek Wołowicz

Wacław Maciuszonek

Danuta Madej - Urząd Miasta

Dariusz Grochla - Rada Miasta

Stowarzyszenie Miłośników Żarskiej Porcelany - Sławomir Falkowski, Franciszek Łuckiewicz

Sekcja Garncarstwa – Ceramiczna Dom Kultury z Gozdnicy

Janusz Lewandowski – Złotnik

Chorągiew Łużycka

Lubuska Obrona Terytorialna

Stowarzyszenie 42 pz i 11 BZ

Anna Ślawska

Ewa i Zbigniew Motyka

Żarski Oddział PCK

Bar TO TU

14.09.2015
K.K.


HISTORIA MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

Tradycje żarskiego muzelnictwa sięgają drugiej poł. XIX w.. W 1888 r. Żarskie Towarzystwo Historyczny, ze zgromadzonych zbiorów, zorganizowało pierwszą, stałą ekspozycję, którą później przekształcono w Muzeum.


W 1930 r. zbiory przeniesiono do zamku Bibersteinów. Po bombardowaniu Żar w kwietniu 1944 r. zamek został uszkodzony, lecz zbiory muzealne zostały zabezpieczone. Wkroczenie do miasta Armii Czerwonej i działalność szabrowników doprowadziła do rozgrabienia eksponatów. Część kolekcji znalazła się w zbiorach innych muzeów, a po większości wszelki ślad zaginął. Przez kolejne dzisięciolecia próbowano na nowo powołać do życia jednostkę muzealną, co jednak nie przynosiło oczekiwanego efektu. Dopiero w 2005 r przy Miejskiej Bibliotece Publicznej powołano dział muzealny o nazwie Gabinet Historii Miasta, w którym zgromadzono zbiory regionalne przekazane przez żarskich kolekcjonerów oraz pamiątki po zlikwidowanych żarskich jednostkach Wojska Polskiego.


W oparciu o Gabinet Historii Miasta powstało Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, które swoje oficjalne otwarcie miało 1 lipca 2013 r. w pomieszczeniach na ul. Ogrodowej 2. Obecnie Muzeum mieści się w budynku po dawnym archiwum przy pl. kardynała Wyszyńskiego 2. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej siedziby żarskiej nadintendentury. Starsza, gotecka część budynku (siedziby) MPŚŁ powstała w XV w., nowsza dobudowana została w I poł. XVI w..


Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego oprócz gromadzenia i prezentowania zabytków regionalnych, organizuje wystawy, lekcje muzealne, rocznice kultywujące tradycje lokalne, konkursy historyczne, rekonstrukcje upamiętniające wydarzenia historyczne oraz inne imprezy promujące kulturalno-turystyczny charakter miasta.

Muzeum jest samodzielną, samorządową jednostką kultury podlegającą Urzędowi Miasta w Żarach.


ZBIORY MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

Zbiory Muzeum mają charakter regionalny. Wększość eksponatów zgromadzonych w Muzeum jest związana z historią miasta Żary oraz innych miejscowości powiatu żarskiego i żagańskiego.


Muzeum spełnia istotną rolę w ochronie ruchomych zabytków kultury materialnej z pogranicza Śląska i Wschodnich Łużyc. Ważną sferą działalności Muzeum jest dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dorobku kulturowego regionu. W placówce gromadzone i prezentowane są zabytki ukazujące narodową różnorodność i wielokulturowość Ziemi Żarskiej i Ziemi Lubuskiej. Placówka gromadzi także dokumenty i przedmioty związane z osadnictwem na Ziemi Żarskiej po 1945 r. i dokumentuje wkład ludności, która migrowała z różnych regionów i środowisk, budując społeczeństwo Ziemi Lubuskiej.


Placówka posiada bogatą kolekcję żarskiej porcelany, mirostowickiej ceramiki, artefaktów archeologicznych z rejonu Żar i Lubska oraz pocztówek, starodruków, map, numizmatów i przedmiotów codziennego użytku. Muzeum posiada również kolekcję dokumentów i pamiątek związanych z jednostkami wojskowymi z terenu Żar po 1945 r. oraz dokumenty i przedmioty związane z współczesną kulturą miasta i regionu.

W ramach wystaw prezentowane są ekspozycje poświęcone żarskiemu przemysłowi. Zebrane eksponaty obrazują rozwój lokalnego górnictwa węgla brunatnego, produkcji szkła i porcelany oraz browarnictwa.


POWSTANIE MUZEUM W ŻARACH

Oficjalne otwarcie Muzeum odbyło się 1 lipca w pomieszczeniach na ul. Ogrodowej 2.

Muzeum jest samodzielną, samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest miasto Żary. Nadany przez Radę Miasta i zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Statut reguluje zasady działania i dziedziny,którymi Muzeum winno się szczególnie interesować i opiekować.


Aktualnie w muzeum prezentowanie są wystawy czasowe:

- żarska porcelana,

- przemysł szklarski i włókienniczy,

- górnictwo węgla brunatnego,

- zabytki archeologiczne,

- żarskie piwowarstwo,

- garnizon wojskowy po 1945r.