Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego

 

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w 2017 r.

 

 

galeria zdjęć


Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w 2016 r.

 

 

galeria zdjęć

 


 

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w 2015 r.

 

 

galeria zdjęć


 

PODZIĘKOWANIE DLA DARCZYŃCÓW

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom za hojność i wkład włożony w rozwój Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Dzięki ofiarowanym eksponatom możliwe jest rozbudzanie zainteresowania regionem oraz propagowanie historii Żar i okolic.


Wybrani Darczyńcy


Urząd Miejski Żary
Starostwo Powiatowe w Żarach
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Żarski Dom Kultury
Urząd Skarbowy w Żarach
Stowarzyszenie 42.Pułku Zmechanizowanego i 11.Brygady Zmechanizowanej
Stowarzyszenie Miłośników Żarskiej Porcelany
Sławomir Falkowski                                       Żary
Franciszek Łuckiewicz                                  Żary
Jan Stodulski                                                    Żary
Halina Małachowska                                     Żary
Eugenia i Jerzy Marian Jóźwikowie        Żary
Urlich Winz                                                      Berlin
Christa Kozłowski                                          Monachium
Jerzy Węgier                                                     Żary
Bolesław Strojek                                             Żary
Janusz Westler                                                Żary
Zygmunt Ostrowski                                       Żary
Lech Malinowski                                           Sieniawa Żarska
Jerzy Czapski                                                   Żary
K.W. „Lapis” Marcin Furtak                     Bożnów
Tomasz Zabawa                                               Mirostowice Dolne
Żarskie Stowarzyszenie Historyczne     Żary
ZDZ Centrum Edukacji Dorosłych          Żary
„Lusatia Noble Mode”                                  Żary
Czesław Kasprzak „EXIMPORT”            Żary
Danuta i Wojciech Olendrowie                Żary
Günther Krause                                              Dortmund
Henryk Kręża                                                   Żary
Jerzy Wiśniewski                                            Żary
Bogdan Kols                                                      Żary

Tadeusz Olszowski                                         Kęty

Bożena Magdziarz                                           Żary


OTWARCIE MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

W niedzielę, 13 września 2015 r. o godz. 14:00 miało miejsce wielkie otwarcie siedziby Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego. Na ten dzień Muzeum przygotowało dla uczestników imprezy sporo atrakcji. Otwarte zostały m.in. wystawy stałe i czasowe. W ramach stałej ekspozycji: „Historia Miasta Żary” i "Historia Żarskiej Porcelany”, zwiedzający mogli podziwiać piękną kolekcję żarskich wyrobów porcelanowych oraz eksponaty i tablice ukazujące historię miasta. Przed budynkiem odbył się finisaż, trwającej od początku września, wystawy „Ostatni Obrońcy Kresów Wschodnich. Polskie Podziemie Zbrojne na Kresach po 1944 roku”. Ekspozycję uzupełniły wystawy czasowe: „Skarb z Bieszkowa” wraz z wystąpieniem Julii Orlickiej-Jasnoch Kierownika Działu Oświatowego Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze-Świdnicy oraz „Pieniądz zastępczy na Pograniczu Śląska i Łużyc” i prezentacja multimedialna zbiorów filokartystycznych „Żary na starej pocztówce”.

Główną atrakcją imprezy był Jarmark Średniowieczny, w ramach którego odbyła się rekonstrukcja wioski średniowiecznej, pokaz obrzędów i zwyczajów słowiańskich, warsztaty rzemiosła (garncarstwo), przejażdżka konna i łucznictwo. Wystawiona została zagroda ze zwierzętami gospodarskimi, zaś dla smakoszy zorganizowana była degustacja potraw słowiańskich, w tym pieczone prosie i jagnię. Impreza trwała do godz. 18:30.

Współorganizatorzy i sponsorzy :

Robert Dowhan senator RP

Franciszek Wołowicz

Wacław Maciuszonek

Danuta Madej - Urząd Miasta

Dariusz Grochla - Rada Miasta

Stowarzyszenie Miłośników Żarskiej Porcelany - Sławomir Falkowski, Franciszek Łuckiewicz

Sekcja Garncarstwa – Ceramiczna Dom Kultury z Gozdnicy

Janusz Lewandowski – Złotnik

Chorągiew Łużycka

Lubuska Obrona Terytorialna

Stowarzyszenie 42 pz i 11 BZ

Anna Ślawska

Ewa i Zbigniew Motyka

Żarski Oddział PCK

Bar TO TU

14.09.2015
K.K.


HISTORIA MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

Tradycje żarskiego muzelnictwa sięgają drugiej poł. XIX w.. W 1888 r. Żarskie Towarzystwo Historyczny, ze zgromadzonych zbiorów, zorganizowało pierwszą, stałą ekspozycję, którą później przekształcono w Muzeum.


W 1930 r. zbiory przeniesiono do zamku Bibersteinów. Po bombardowaniu Żar w kwietniu 1944 r. zamek został uszkodzony, lecz zbiory muzealne zostały zabezpieczone. Wkroczenie do miasta Armii Czerwonej i działalność szabrowników doprowadziła do rozgrabienia eksponatów. Część kolekcji znalazła się w zbiorach innych muzeów, a po większości wszelki ślad zaginął. Przez kolejne dzisięciolecia próbowano na nowo powołać do życia jednostkę muzealną, co jednak nie przynosiło oczekiwanego efektu. Dopiero w 2005 r przy Miejskiej Bibliotece Publicznej powołano dział muzealny o nazwie Gabinet Historii Miasta, w którym zgromadzono zbiory regionalne przekazane przez żarskich kolekcjonerów oraz pamiątki po zlikwidowanych żarskich jednostkach Wojska Polskiego.


W oparciu o Gabinet Historii Miasta powstało Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, które swoje oficjalne otwarcie miało 1 lipca 2013 r. w pomieszczeniach na ul. Ogrodowej 2. Obecnie Muzeum mieści się w budynku po dawnym archiwum przy pl. kardynała Wyszyńskiego 2. Muzeum znajduje się w zabytkowym budynku dawnej siedziby żarskiej nadintendentury. Starsza, gotecka część budynku (siedziby) MPŚŁ powstała w XV w., nowsza dobudowana została w I poł. XVI w..


Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego oprócz gromadzenia i prezentowania zabytków regionalnych, organizuje wystawy, lekcje muzealne, rocznice kultywujące tradycje lokalne, konkursy historyczne, rekonstrukcje upamiętniające wydarzenia historyczne oraz inne imprezy promujące kulturalno-turystyczny charakter miasta.

Muzeum jest samodzielną, samorządową jednostką kultury podlegającą Urzędowi Miasta w Żarach.


ZBIORY MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO

Zbiory Muzeum mają charakter regionalny. Wększość eksponatów zgromadzonych w Muzeum jest związana z historią miasta Żary oraz innych miejscowości powiatu żarskiego i żagańskiego.


Muzeum spełnia istotną rolę w ochronie ruchomych zabytków kultury materialnej z pogranicza Śląska i Wschodnich Łużyc. Ważną sferą działalności Muzeum jest dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dorobku kulturowego regionu. W placówce gromadzone i prezentowane są zabytki ukazujące narodową różnorodność i wielokulturowość Ziemi Żarskiej i Ziemi Lubuskiej. Placówka gromadzi także dokumenty i przedmioty związane z osadnictwem na Ziemi Żarskiej po 1945 r. i dokumentuje wkład ludności, która migrowała z różnych regionów i środowisk, budując społeczeństwo Ziemi Lubuskiej.


Placówka posiada bogatą kolekcję żarskiej porcelany, mirostowickiej ceramiki, artefaktów archeologicznych z rejonu Żar i Lubska oraz pocztówek, starodruków, map, numizmatów i przedmiotów codziennego użytku. Muzeum posiada również kolekcję dokumentów i pamiątek związanych z jednostkami wojskowymi z terenu Żar po 1945 r. oraz dokumenty i przedmioty związane z współczesną kulturą miasta i regionu.

W ramach wystaw prezentowane są ekspozycje poświęcone żarskiemu przemysłowi. Zebrane eksponaty obrazują rozwój lokalnego górnictwa węgla brunatnego, produkcji szkła i porcelany oraz browarnictwa.


POWSTANIE MUZEUM W ŻARACH

Oficjalne otwarcie Muzeum odbyło się 1 lipca w pomieszczeniach na ul. Ogrodowej 2.

Muzeum jest samodzielną, samorządową instytucją kultury dla której organizatorem jest miasto Żary. Nadany przez Radę Miasta i zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Statut reguluje zasady działania i dziedziny,którymi Muzeum winno się szczególnie interesować i opiekować.


Aktualnie w muzeum prezentowanie są wystawy czasowe:

- żarska porcelana,

- przemysł szklarski i włókienniczy,

- górnictwo węgla brunatnego,

- zabytki archeologiczne,

- żarskie piwowarstwo,

- garnizon wojskowy po 1945r.